سامانه دریافت گزارش های مردمی


ممکن است افرادی فرصت طلب و سودجو به انحای مختلف به اعتبار، امنیت، اقتدار، حیثیت و نظم و انضباط نیروهای مسلح از درون و بیرون این مجموعه لطمه زده و حقوق مردم را تضییع و موجبات بدبینی نسبت به نیروهای مسلح را فراهم آورند.
 
2- هرگاه در حین تحقیقات و رسیدگی به جرایم خاص نظامی یا انتظامی، جرایم دیگری کشف شود.
3- جرایمی که اسرای ایرانی عضو نیروهای مسلح، درمدت اسارت مرتکب شده‌اند و نیز جرایم اسرای بیگانه در مدت اسارتشان در کشور.
4-جرایم مربوط به تخلف کارکنان وزارت اطلاعات از وظایف قانونی آنان.
5- جرایم کارکنان وزارت اطلاعات در مواردی که پرونده‌ی مربوط مشتمل براطلاعات طبقه‌بندی شده جمهوری اسلامی باشد.
بنابراین رسیدگی به گزارش های خارج از حوزه‌ها و موضوعات مذکور، در صلاحیت این سازمان نیست.
 
شما به عنوان یک شهروند با حس مسئولیت اجتماعی می توانید در صورت مشاهده چنین افرادی از طریق این سامانه موضوع را گزارش نمائید تا وفق مقررات به آن رسیدگی شود.
 
نکات قابل توجه:

پیش از تنظیم و ارسال گزارش به نکات زیر توجه فرمایید:

سازمان قضایی نیروهای مسلح بر اساس قوانین و مقررات به جرایم اشخاص و موارد ذیل رسیدگی می نماید:

1- جرایم خاص نظامی و انتظامی، جرایم امنیتی و جرایم در حین خدمت:
‌الف - کارکنان ستادکل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان های وابسته.
ب - کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمان های وابسته.
ج - کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمان های وابسته و اعضای‌بسیج.
‌د - کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان های وابسته.
‌هـ - کارکنان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
‌و - کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن.
‌ز - محصلان مراکز آموزش نظامی و ‌انتظامی و وزارت دفاع در داخل و خارج از کشور
ح – کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هستند و طبق قوانین از اعضاء نیروهای مسلح محسوب می‌شوند.


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می باشد

Guest (portalguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما