منوی اصلی
منوی اصلی
پیوندهای مهم
پیوندهای مهم
بخش
دسته بندی
عنوان
شماره نظریه
تاریخ صدور

عنوانشماره نظریهتاریخ صدور
منظور مقنن از وضع ماده۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری جرایمی است که به لحاظ آثار و تبعات سوءاجتماعی موجب اخلال در امنیت و آسایش‌عمومی می‌گردد
7/95/7
1394/08/01
صدور رأی در باره تقسیط جزای نقدی مستلزم تقدیم دادخواست نیست
7/95/21
1395/01/30
در صورتی که مجازات جرمی دیه باشد از شمول ماده242قانون آیین دادرسی کیفری خارج است
7/95/22
1395/01/08
صدور دستور اخذ وجه‌الکفاله و یا ضبط وثیقه از سوی دادستان از وظایف و اختیارات خاص وی است
7/95/45
1395/01/17
در صورتی که یگان پس از اخذ خسارت از شکایت صرف نظر کند، مجازات محکوم علیه قابل تخفیف است
7/34/360195
1394/11/04
قاضی دادسرا نمی‌تواند محکوم علیه را بدون حکم دادگاه به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی بازداشت کند
7/34/260190
1394/12/04
چنانچه محکوم علیه قبل از احضاریه به مرجع قضایی مراجعه کند و حاضر به پرداخت جزای نقدی شود، از معافیت تبصره 3 ماده529 ق.آ.د.ک،1392، بهره مند خواهد شد
7/34/260190
1394/12/04
احضاریه باید به امضاء قاضی برسد و از این حیث فرقی بین احضاریه در مرحله تحقیقات با سایر مراحل رسیدگی وجود ندارد
7/34/260192
1394/12/04
در جرم قتل چنانچه در نتیجه آراء صادره پنجاه درصد دیه به اولیاء دم تعلق گرفته باشد از موجبات اعاده دادرسی است
7/34/256331
1394/11/17
دعوای تقسیط جزای نقدی باید با ارائه دادخواست مطرح شود
7/34/256335
1394/11/17
تصمیم دادگاه در خصوص جزای نقدی در قالب حکم صادر می‌شود
7/34/256333
1394/11/17
بالا بودن جزای نقدی موجب افزایش حبس بدل از جزای نقدی از حداکثر قانونی نمی‌باشد
7/34/256334
1394/11/17
منظور از تضمین مناسب، مذکور در ماده 529 ق.آ.د.ک،1392، سپردن ضمانت متناسب با مبلغ جزای نقدی مورد حکم است
7/34/253518
1394/11/03
در جرایم درجه هفت و هشت، ضابطان باید گزارش جرایم مزبور را مستقیماً به دادگاه بدهند
7/34/253517
1394/11/03
در جرایم تعزیری درجه شش و هفت، در صورت عدم محکومیت به حبس، دادگاه تجدید نظر الزامی به دستورتعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین ندارد
7/34/253516
1394/11/03
12345678910...>>>
خانه | بازگشت |
Guest (portalguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما