منوی اصلی
پیوندهای مهم
بخش
دسته بندی
عنوان
تاریخ تصویب
مرجع صدور

# عنوانتاریخ تصویبمرجع صدور
1آیین‌نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف
1395/10/04
قوه قضاییه
2«آیین نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیون‌های استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت»
1395/10/01
قوه قضاییه
3آیین‌نامه میانجی‌گری در امور کیفری
1395/07/28
هیئت دولت
4قانون کاهش ساعت کار بانوان شاغل
1395/6/2
مجلس شورای اسلامی
5قانون الحاق سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح ( اتکا) به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی
1395/6/2
مجلس شورای اسلامی
6تست
تست
تست
7آیین نامه تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا
1395-06-28
هیئت وزیران
8دستور العمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها
95/6/17
قوه قضاییه
9قانون اصلاح قانون بیمه عمر و حوادث پرسنل نیروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای تابعه یا وابسته به آنها
1394/12/17
مجلس شورای اسلامی
10تصویب نامه در خصوص نصاب معاملات در مناقصات نیروهای مسلح
1395/04/05
ستاد کل نیروهای مسلح
11مصوبه شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران پیرامون طرح یکپارچه اراضی نظامی جنوب شهراصفهان
1395/03/03
شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران
12آیین نامه اجرایی جذب و استخدام قهرمانان مشمول قانون سرباز قهرمان
1395/04/20
هیأت وزیران
13قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم
1394/11/13
مجلس شورای اسلامی
14قانون اصلاح تبصره (2) ماده (96) قانون اجرای احکام مدنی
مجلس شورای اسلامی
1394/11/12
15اصلاح ماده 34 آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
1395/01/22
ریاست محترم قوه قضائیه
12345678910...>>>
خانه | بازگشت |
Guest (portalguest)


مجری سایت : شرکت سیگما