منوی اصلی
پیوندهای مهم
بخش
دسته بندی
عنوان
تاریخ تصویب
مرجع صدور

# عنوانتاریخ تصویبمرجع صدور
1آیین‌نامه اجرایی شیوه استقرار و اجرای وظایف معاونت اجرای احکام کیفری در زندان‌ها
1395/12/24
قوه قضاییه
2ابلاغ آیین نامه اجرایی شیوه استقرار و اجرای وظایف معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن در زندان‌ها و موسسات کیفری
۹۵/۱۲/۲۴
قوه قضاییه
3اصلاحیه ماده ۴۹ آیین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات
۹۲/۲/۲۶
قوه قضاییه
4ابلاغ دستورالعمل جنبه‌های حفاظتی مراحل معرفی و صدور کارت ضابطان امنیتی
۹۵/۱۲/۲۵
قوه قضاییه
5از سوی رئیس قوه قضائیه؛ دستورالعمل «جنبه های حفاظتی کارت ضابطان امنیتی»صادر شد
۹۵/۱۲/۲۵
قوه قضاییه
6بخشنامه درخصوص تبصره الحاقی به ماده ۳۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری
۱۳۹۵/۱۱/۴
قوه قضائیه
7آیین‌نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف
1395/10/04
قوه قضاییه
8«آیین نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیون‌های استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت»
1395/10/01
قوه قضاییه
9آیین‌نامه میانجی‌گری در امور کیفری
1395/07/28
هیئت دولت
10قانون کاهش ساعت کار بانوان شاغل
1395/6/2
مجلس شورای اسلامی
11قانون الحاق سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح ( اتکا) به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی
1395/6/2
مجلس شورای اسلامی
12تست
تست
تست
13آیین نامه تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا
1395-06-28
هیئت وزیران
14دستور العمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها
95/6/17
قوه قضاییه
15قانون اصلاح قانون بیمه عمر و حوادث پرسنل نیروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای تابعه یا وابسته به آنها
1394/12/17
مجلس شورای اسلامی
12345678910...>>>
خانه | بازگشت |
Guest (portalguest)


مجری سایت : شرکت سیگما