منوی اصلی
منوی اصلی
پیوندهای مهم
پیوندهای مهم
بخش
دسته بندی
عنوان
شماره رای
تاریخ صدور

# عنوانشماره دادنامهتاریخ دادنامه
1«شرایط اعمال مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر با رعایت ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396»
رأی وحدت رویه شماره ۷۶۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
30/8/1396
2«محکومان به حبس دائم»
رأی وحدت رویه شماره ۷۶۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
9/8/1396
3«صلاحیت مراجع رسیدگی‌کننده به اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی»
رأی وحدت رویه شماره ۷۶۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در
2/8/1396
4«میزان دیه تعیین شده برای شکستگی استخوان بینی»
رأی وحدت رویه شماره ۷۶۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
02/08/1396
5ابطال بند۲ بخشنامه دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا تحت عنوان رعایت حقوق شهروندی
۲۶۷
۱۳۹۶/۳/۳۰
6تخفیف مجازات مندرج در ماده442 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر اسقاط حق تجدیدنظرخواهی شامل مرحله فرجام‌‌خواهی نیز می‌شود
756
۱۳۹۵/۱۰/۱۴
7قرار رد اعاده دادرسی صادره از شعبه بدوی قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است
۷۶۳
۱۳۹۵/۱۰/۷
8ضرورت درج رقم حق الوکاله در قراردادهای وکالت
۷۴۴، ۷۴۳، ۷۴۲و ۸۲۵
۱۳۹۵/۹/۳۰
9رأی شماره ۲۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تأیید رأی شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری مبنی بر پرداخت مطالبات ایثارگران و خانواده معظم شهدا از محل واگذاری سهام شرکتهای دولتی در صورت رضایت طلبکار
۵۰۵/۹۵
۱۳۹۵/۵/۱۷
10صلاحیت مرجع قضایی رسیدگی کننده به جرایم مرتکبان حمل چوب جنگلی غیرمجاز
749
۱۳۹۵/۱/۲۴
11تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس به شرح مواد 65 ، 66 ، 68 و 69 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 الزامی است
746
1394/10/29
12الزام سپاه پاسداران به پرداخت حقوق ایام بدون کاری در ﻓرض تعلیق مستخدم
1230
1394/11/06
13در قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ مقررات خاصی برای تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی نسبت به آرای مواد مخدر وضع نگردیده است
745
1394/08/26
14در مواردی که مجازات بزه حبس توأم با جزای نقدی تعیین گردیده، کیفر حبس ملاک تشخیص درجه مجازات و صلاحیت دادگاه است
744
1394/08/19
15ابطال بخشنامه دولت درباره به کارگیری نیروی انسانی در بدو ورود به خدمات دولتی به صورت پیمانی
1144
1394/10/01
12345678910>>>
خانه | بازگشت |
Guest (portalguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما