منوی اصلی
منوی اصلی
پیوندهای مهم
پیوندهای مهم
بخش
دسته بندی
عنوان
تاریخ رسیدگی
شماره دادنامه

عنوانشماره دادنامهتاریخ رسیدگی
رسیدگی به جرم فرار از خدمت در صلاحیت مرجع قضایی محل استقرار یگان خدمتی متهم است.
9609970925101262
31/04/1396
در صورت عدم حضور متهم در جلسه دادگاه، صرف حضور وکیل تسخیری موجب حضوری شدن رأی نمی‌شود.
9609970937100327
02/10/1396
صدور حکم واحد با رعایت مقررات تعدد جرم وحقوق قانونی محکومٌ علیه مطابق تکلیف قانونی مقرر در ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری
شماره ۷۵۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
۱۳۹۶/۴/۱۳
قرار منع تعقیب دادسرا در جرایم مذکور در ذیل ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری بعد از تأیید در دادگاه کیفری یک قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است
754
1395/08/25
مرجع صالح برای حل اختلاف دادگاه‌های واقع در حوزه قضایی یک استان دادگاه تجدیدنظر همان استان است
752
1395-06-02
نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره به استثناء تبصره ماده۳ و ماده۸ و بند ب ماده ۹ قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات استفاده از ماهواره در حکم قاچاق نبوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای عمومی جزایی است
751
1395/05/05
مرجع صالح برای حل اختلاف دادگاههای واقع در حوزه قضایی یک استان دادگاه تجدیدنظر همان استان است
752
1395/06/02
نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره به استثناء تبصره ماده ۳ و ماده ۸ و بند ب ماده ۹ قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات استفاده از ماهواره در حکم قاچاق نیست
751
1395/5/5
در صورتی که فرجام خواهی خارج از مهلت مقرر قانونی تقدیم شود به موجب قرار دادگاه رسیدگی کننده ردّ می‌شود
9409970925302399
1393/12/05
پس از محکومیت قطعی به اتهام فرار از خدمت، کشف مدارک جدید دال بر معافیت از خدمت از موجبات اعاده دادرسی تلقی می‌شود
9409970925302399
1394/08/04
دادستان ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ دادنامه می‌تواند به رأی صادره اعتراض کند
9409970908400134
1394/03/17
تقاضای اعاده دادرسی در اجرای بند «ب» ماده 475 ق.آ.د.ک 1392 صرفاً منحصر به دادستان است و به دادیار اجرای احکام تسری ندارد
9409970925301592
1394/05/26
درصورت قابل شناسایی نبودن مأموران ضارب، پرداخت دیه به عهده یگان مربوط می‌‌باشد
9409970937100234
1394/12/01
مجازات اخراج نسبت به کارکنان بازنشسته قابل اعمال نمی‌باشد
9409970910500141
1394/4/6
رسیدگی به جرائم مرتبط با خدمت کارکنان ناجا مأمور به بانک قوامین در صلاحیت مراجع قضایی نظامی است
9409970910500178
1394/5/7
12345678910...>>>
خانه | بازگشت |
Guest (portalguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما