در گذشته ،مطابق ماده 2 قانون دادرسي و كيفر ارتش ،هشت نوع دادگاه نظامي يه شرح زير پيش بيني شده بود:

  • دادگاه حرب عادي
  • دادگاه تجديدنظر عادي
  • دادگاه انتظامي
  • دادگاه حرب زمان جنگ
  • دادگاه بدوي در نقاطي كه به حال حكومت نظامي است.
  • دادگاه تجديدنظر انتظامي
  • دادگاه تجديدنظر در نقاطي كه به حال حكومت نظامي است.
  • دادگاه هاي انضباطي اردوها

اين دادگاه ها ،متشكل از قضات نظامي بود و در محاكمات ،مراعات ارشديت قضايي نسبت به متهمين ديگر از حيث درجه از خصيصه هاي ضروري محاكم نظامي به شمار مي رفت.

 
 
امتیاز دهی
 
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می باشد

Guest (portalguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما