1398/12/27 سه‌شنبه

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح؛

نحوه ارائه اسناد و اطلاعات طبقه بندی شده پرونده به شاکی یا وکیل

سؤال: در پروندهای که حاوی اسناد دارای طبقه بندی بوده، وکیل شاکی تقاضای مطالعه پرونده داشته و بازپرس به واسطه وجود اسناد مذکور ...

سؤال:
در پروندهایی که حاوی اسناد دارای طبقه بندی بوده، وکیل شاکی تقاضای مطالعه پرونده داشته و بازپرس به واسطه وجود اسناد مذکور که مؤثر در تصمیم گیری نیز می باشد با استناد به تبصره ماده ۱00 قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم دسترسی به اوراق پرونده را صادر می نماید و قرار مذکور پس از اعتراض وکیل شاکی، توسط دادگاه تأیید می‌گردد و پس از صدور قرار منع تعقیب و قطعیت آن پرونده بایگانی می‌گردد. حال سؤالی که مطرح است اینکه قرار عدم دسترسی به اوراق مذکور تا چه زمانی به قوت خود باقی است و چنانچه وکیل پس از بایگانی پرونده تقاضای مطالعه پرونده را داشته باشد می توان به استناد قرار مذکور ممانعت نمود؟

پاسخ:
صدور قرار عدم دسترسی به اوراق پرونده در اجرای تبصره «۱» ماده ۱00 قانون آیین دادرسی کیفری به دلیل منافات داشتن مطالعه پرونده با کشف حقیقت است که پس از صدور قرار منع تعقیب و قطعیت آن و بایگانی شدن پرونده، فلسفه عدم دسترسی به اوراق پرونده توسط شاکی یا وکیل وی منتفی خواهد شد، مگر نسبت به اسناد و اطلاعات طبقه بندی شده که صرف نظر از صدور یا عدم صدور قرار عدم دسترسی شاکی، برابر تبصره «2» ماده قانونی مذکور ارائه آنها به شاکی یا وکیل وی ممنوع است.
 
 
امتیاز دهی
 
 

آرشیو اخبار

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می باشد

Guest (portalguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما