1398/12/27 سه‌شنبه

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح؛

نحوه انتشار و قرائت مفاد حکم محکومیت قطعی

سؤال: در برخی از یگان های تابع ... پس از قطعیت آراء صادره در محاکم قضایی، تبادر به قرائت آراء مزبور در صبحگاه عمومی یگان می نمایند.

سؤال:
در برخی از یگان های تابع ... پس از قطعیت آراء صادره در محاکم قضایی، تبادر به قرائت آراء مزبور در صبحگاه عمومی یگان می نمایند. با عنایت به این مهم که در احکام صادره از سوی دادگاه های نظامی، ماده ۶۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری نیروهای مسلح تکلیف را تعیین و محرز نموده است؛ آیا در دادنامه های اصداری از سوی سایر محاکم کشور (دادگاه عمومی، حقوقی، کیفری، انقلاب و سایر) می‌توان با استناد به شمولیت ماده ۴99 قانون آیین دادرسی کیفری، استنباط به مجوز قرائت دادنامه در صبحگاه عمومی یگان نمود؟

پاسخ:
برابر قسمت اخیر ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری، بیان مفاد احکام قطعی و مشخصات محکوم علیه بجز در مواردی که در قانون مقرر شده، ممنوع است. در حال حاضر براساس مقررات جاری، انتشار حکم محکومیت قطعی وفق شرایط مقرر در ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی و تبصره آن صورت می‌گیرد. ضمناً در فرض پرسش، قرائت احکام دادگاه به منظور پیشگیری از وقوع جرم بدون اشاره به مشخصات طرفین پرونده منع قانونی ندارد.
 
 
امتیاز دهی
 
 

آرشیو اخبار

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می باشد

Guest (portalguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما