1398/11/23 چهارشنبه

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح؛

نحوه مختومه شدن پرونده با قرارهای منع یا موقوفی تعقیب قبل از مشخص شدن درجه جرم

الف که یک فرد نظامی است به اتهام فرار از خدمت تحت تعقیب قرار گرفته و مشخص می گردد یک سال بعد از فرار فوت نموده است...

سؤال:
اول – الف که یک فرد نظامی است به اتهام فرار از خدمت تحت تعقیب قرار گرفته و مشخص می گردد یک سال بعد از فرار فوت نموده است. با توجه به اینکه خاتمه فرار نامبرده مشخص نیست مرجع صالح جهت اتخاذ تصمیم قضایی در این خصوح دادسراست یا دادگاه؟
دوم – الف به اتهام فرار از خدمت تحت تعقیب قرار گرفته و در تحقیقات به عمل آمده مشخص می‌گردد که نامبرده در حال حاضر به لحاظ ارتکاب بزه عمومی (کلاهبرداری) در حال تحمل کیفر است. نامبرده از زندان احضار و پس از تفهیم اتهام اعلام می دارد که از تاریخ شروع فرارتاکنون در زندان می باشد. مرجع صالح جهت اتخاذ تصمیم در این خصوح کدام است؟
سوم – یگان طی گزارشی اعلام نموده که الف مرتکب بزه فرار از خدمت شده است. سه ماه بعد اعلام می نماید که گزارش مذکوراشتباه بوده و مشارالیه مرتکب فرار نگردیده. اتخاذ تصمیم در این خصوح با کدام مرجع است؟ دادسرا با دادگاه؟

 پاسخ:
باتوجه به مواد 22 و 92 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳92، تحقیقات مقدماتی تمام جرایم برعهده مقامات قضایی دادسرا است. مقنن به صورت استثنایی تحقیقات مقدماتی جرایم منافی عفت و جرایم درجه هفت و هشت را برابر مواد ۳0۶ و۳۴0 قانون مذکور برعهده دادگاه قرار داده است. در کلیه فرضهای پرسش که وضعیت دستگیری یا مراجعت مرتکب مشخص نشده است پرونده اتهامی متهم بنابر اصل صلاحیت دادسرا در انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا مطرح شده است، چنانچه قبل از مشخص شدن درجه جرم موجبات مختومه شدن پرونده با قرارهای منع یا موقوفی تعقیب فراهم شود، دادسرا مکلف به اتخاذ تصمیم و صدور قرار نهایی است.

 
 
امتیاز دهی
 
 

آرشیو اخبار

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می باشد

Guest (portalguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما