1396/1/28 دوشنبه

به همت معاونت قضایی و حقوقی؛

جلد پنجم کتاب نظریات مشورتی کمیسیون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح منتشر شد

جلد پنجم کتاب نظریات مشورتی کمیسیون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح با عنوان «آیین دادرسی کیفری» به همت معاونت قضایی و حقوقی منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان قضایی نیروهای مسلح، این کتاب مشتمل بر شش بخش شامل: کشف جرم و تحقیقات مقدماتی، دادگاه‌های کیفری و رسیدگی صدور رأی، اعتراض به آراء، اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی، آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و سایر مقررات است.
در این مجموعه، 268 نظریه کمیسیون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح از سال 1386 تا پایان نیمه اول سال 1395 گرد آوری شده است.
116 نظریه این کتاب به موضوع «کشف جرم و تحقیقات مقدماتی» اختصاص دارد که موضوعاتی مانند: دادسرا و حدود صلاحیت آن، ضابطان دادگستری و تکالیف آنان، وظایف و اختیارات دادستان، وظایف و اختیارات بازپرس، معاینه محل، تحقیق محلی، بازرسی و کارشناسی، احضار و تحقیق از متهم، شهود و مطلعان، قرارهای تأمینی و نظارت قضایی و اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقات را شامل می شود.
در بخش دوم این کتاب با عنوان «دادگاه های کیفری، رسیدگی و صدور رای» 48 نظریه با موضوعات؛ تشکیلات و صلاحیت دادگاه های کیفری، رسیدگی به ادله اثبات، رسیدگی در دادگاه های کیفری، احاله و رد دادرس گردآوری شده است.
در بخش سوم این کتاب با عنوان «اعتراض به آراء» نیز 22 نظریه با موضوعات کلیات، کیفیت رسیدگی در دادگاه تجدید نظر استان و اعاده دادرسی به رشته تحریر درآمده است.
«اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی» بخش چهارم این کتاب را شامل می شود که در این بخش41 نظریه با موضوعات؛ کلیات، اجرای مجازات حبس، اجرای محکومیت های مالی، اجرای سایر احکام کیفری، اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات و هزینه های دادرسی تدوین شده است.
41 نظریه نیز در بخش پنجم با موضوع «آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح» و بخش ششم با موضوع «سایر مقررات» درج شده است.
گفتنی است که جلد اول این مجموعه با عنوان «پرسش های قضایی و حقوقی و نظریات مشورتی» در اردیبهشت سال 1381، جلد دوم با موضوع «آیین دادرسی کیفری» در اردیبهشت سال 1386، جلد سوم با موضوع «حقوق جزای اختصاصی» در اسفند 1387 و جلد چهارم با موضوع «حقوق جزای عمومی» در سال 1391 گردآوری و منتشر شده است.
 
 
امتیاز دهی
 
 

آرشیو اخبار

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می باشد

Guest (portalguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما