1398/6/20 چهارشنبه

رئیس سازمان قضایی استان خراسان جنوبی:

ضاربان آمران به معروف و ناهیان از منکر از هیچ تخفیف قانونی برخوردار نخواهند شد

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان خراسان جنوبی گفت: یکی از انواع حمایت هایی که قانونگذار برای آمر به معروف و ناهی از منکر پیش بینی کرده، عدم امکان برخورداری از برخی نهادهای ارفاقی از جمله تخفیف، تعلیق و تعویق اجرای حکم در خصوص مرتکبان جرم نسبت به آمران به معروف و ناهیان از منکر است.

محمدحسین محمدپور در گفت و گو با روابط عمومی سازمان گفت: تشکیل ستاد امر به معروف و نهی از منکر در راستای اجرای اصل هشتم قانون اساسی است که با تصویب قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در سال 94 جنبه اجرایی به خود گرفته است.
معاون سازمان های نظامی ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان به حمایت های این قانون از آمران به معروف و ناهیان از منکر اشاره کرد و اظهار داشت: یکی از انواع حمایت های ماهوی که قانونگذار برای آمر به معروف و ناهی از منکر پیش بینی کرده، عدم اعمال برخی نهادهای ارفاقی قانونی از جمله تخفیف، تعلیق و تعویق اجرای حکم در خصوص مرتکبان جرم نسبت به آمران به معروف و ناهیان از منکر است و چنین مجرمانی مطابق قانون امر به معروف و نهی از منکر حق استفاده از این نهادها را ندارند.
وی در بیان دیگر حمایت های این قانون از آمران به معروف و ناهیان از منکر گفت: در صورتی که در اثر ارتکاب جرم، آمر به معروف و ناهی از منکر متحمل خسارت جانی و مالی شود، جبران خسارت وی فوری، بدون قید و شرط صورت می گیرد و مطابق شرایطی که قانون در تبصره ماده 9 قانون امر به معروف و نهی از منکر مشخص کرده، قابل پرداخت است.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان خراسان جنوبی همچنین اختصاص شعب ویژه رسیدگی به این جرایم را از الزامات قانونی دانست و افزود: این شعب در دادسرا و دادگاه های نظامی همچنین دادسرای عمومی و انقلاب استان پیش بینی شده است.
 
 
امتیاز دهی
 
 

آرشیو اخبار

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می باشد

Guest (portalguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما