مسئولیت مدنی
 1.  آیین دادرسی و شیوه جبران خسارت در دعاوی مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر پلیس
 2. بررسی قوانین و مقررات مربوط به نحوه تملک اراضی توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
 3. بررسی مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی اشخاص توسط نیروهای مسلح
 4. بررسی مفهوم مسئولیت مدنی و ضمان قهری و اجرای قواعد آن در مورد نیروهای مسلح
 5. بررسی نظام و الگوهای منظم حقوق تامین اجتماعی نیروهای مسلح در جمهوی اسلامی ایران
 6. بررسی نقش قرارداد اختیار معامله در سرمایه گزاری های نیروهای مسلح و جلوگیری از هدر رفتن سرمایه ها
 7. بررسی قراردادهای بین المللی در حوزه نیروهای مسلح با رویکرد عدالت قضایی
 8. بررسی قواعد تسلیط و لاضرر در تعامل پادگان های نظامی با املاک مجاور
 9. ساختار حقوقی و تعهدات ناشی از قراردادهای شرکت های دولتی – نظامی
 10. شیوه های جبران خسارت در دعاوی مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر پلیس
 11. مدیریت حقوقی اختلالات احتمالی ناشی از قراردادهای نیروهای مسلح با شرکت های خصوصی
 12. مسئولیت مدنی ناشی از رفتار سازمانی نیروهای مسلح
 13. نقد و بررسی جنبه های کیفری معامله معارض
 14. واکاوی دعوی خلع ید و بررسی چگونگی طرح و رسیدگی به دعوی خلع ید از اراضی نظامی از منظر قوانین موضوعه و رویه قضایی 
 
امتیاز دهی
 
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می باشد

Guest (portalguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما