حقوق قضا
 1.  بررسی خاستگاه و جایگاه موارد معافیت از مجازات در فقه و حقوق کیفری
 2. بررسی فقهی و حقوقی بازداشت محکومان مالی و حبس بدل از جزای نقدی در قوانین موضوعه و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح
 3. بررسی فقهی و حقوقی مجازات های جایگزین حبس با رویکرد قانون مجازات جدید
 4. بررسی مبانی منع مداخله نظامیان در فعالیت های سیاسی و پیامدهای آن
 5. بررسی اخراج کارکنان پایور نیروهای مسلح به عنوان مجازات یا تنبیه انضباطی
 6. تبیین جایگاه جرایم مانع در حقوق کیفری نظامی ایران
 7. خلاء های قانونگذاری کیفری در حوزه جنگ نرم
 8. کیفرهای احاله ای و آثار آن در قوانین مربوط به جرایم نیروهای مسلح
 9. مسئولیت کیفری نیروهای مسلح در حقوق جزای بین المللی
 10. مقررات ناظر بر جایگزین های حبس، نظام آزادی مشروط و نیمه آزادی محکومان نظامی(فرانسه)
 11. نقش نیروهای نظامی و انتظامی در کنترل اجتماعات نا آرام و آشوب ها از منظر سیستم حقوقی ایران و تطبیق آن با نظام بین الملل حقوق بشر با رویکرد سیاست جنائی
 12. معیارهای کمی و کیفی تشدید مجازات ارتکاب جرایم علیه اموال متعلق به نیروهای مسلح توسط افراد نظامی
 
امتیاز دهی
 
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می باشد

Guest (portalguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما