منوي اصلي
منوي اصلي
پيوندهاي مهم
پيوندهاي مهم
قرار وثیقه+مدارك مورد نياز
قرار وثیقه، قراری است که جهت دسترسی به متهم پرونده و حضور به موقع وی و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن احتمالی وی تا پایان دادرسی و صدور و اجرای حکم، با تعیین مبلغ معینی صادر می‌گردد.
 •  متهم در صورت تودیع وثیقه با قرار قبولی وثیقه آزاد و در غیر این صورت بازداشت می‌شود.
 • در قرار وثیقه، مال مورد وثیقه (ملک یا وجه نقد یا اموال منقول) تا پایان دادرسی و صدور و اجرای حکم، در رهن گرفته می‌شود.
 • میزان مبلغ وثیقه را قاضی، با توجه به اوضاع و احوال، شرایط متهم و اتهام انتسابی و میزان خسارت شاکی تعیین می‌کند.
 • پس از احراز هویت مالک، نظر کارشناس در مورد ارزش ملک مورد وثیقه اخذ می‌شود.
 •  پس از کسب نظر کارشناس، دستور توقیف ملک به میزان مبلغ مقرر، برای اداره ثبت اسناد و املاک محل ملک مورد نظر صادر و پس از صدور قرار قبولی وثیقه متهم آزاد می‌گردد.
 • بازداشت ملک در دادسرای نظامی تهران توسط نماینده اداره ثبت اسناد و املاک مستقر امکان پذیر است.

مسؤولیت وثیقه گذار (ضامن) در وثیقه
 • در هر مرحله از رسیدگی چنانچه متهم احضار شود و در موعد مقرر از حضور در مرجع قضایی خودداری کند به وثیقه گذار (ضامن) به صورت کتبی اخطار داده می‌شود تا متهم را تحویل دهد.
 •  وثیقه گذار (ضامن) ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه مهلت دارد تا متهم را تحویل مقام قضایی دهد.
 • در صورت عدم معرفی متهم در مهلت مقرر، وجه نقد یا مال مورد وثیقه به نفع دولت ضبط خواهد شد.
 • در صورت محکومیت متهم و عدم دسترسی به وی پس از صدور دستور ضبط وثیقه، خسارت وارد شده به شاکی از محل وثیقه قابل برداشت می‌باشد.
 •   وثیقه گذار می‌تواند ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ دستور دادستان مبنی بر ضبط وثیقه، در صورت 1) اثبات حضور به موقع متهم در زمان لازم، 2) اثبات عذر موجه برای عدم حضور به موقع وی و 3) اثبات فوت متهم قبل از موعد مقرر، به دستور مزبور اعتراض نماید.
مدارک مورد نیاز جهت وثیقه
 • ارائه اصل سند ثبتی شش دانگ عرصه و اعیان یا سپردن وجوه نقدی به میزان مبلغ وثیقه در حساب امانی بانک.
 • ارائه نامه بازداشت ملک توسط اداره ثبت اسناد و املاک (در صورت ارائه سند ملک جهت وثیقه).
 • شناسنامه عکس دار یا کارت ملی یا کارت شناسایی معتبر وثیقه گذار.
 • تکمیل فرم مربوط.
   
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
خانه | بازگشت |
Guest (portalguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما