منوي اصلي
منوي اصلي
پيوندهاي مهم
پيوندهاي مهم
قرار بازداشت موقت
  • قراری است که توسط مقام قضایی به لحاظ اهمیت جرم و بیم تبانی با دیگر متهمان و شهود و یا بیم از بین بردن آثار و دلایل جرم و یا جلوگیری از فرار و پنهان شدن متهم صادر می‌شود.
 
  • با صدور قرار بازداشت موقت، دیگر کفالت و وثیقه پذیرفته نمی‌شود و متهم به بازداشتگاه معرفی می‌شود.
 
  •   به موجب این قرار، متهم در طول مدت رسیدگی یا تبدیل قرار بازداشت به قرار تأمین دیگر، در بازداشت خواهد ماند.
  •  قرار بازداشت موقت تا 10 روز از سوی متهم قابل اعتراض بوده و اعتراض وی خارج از نوبت در دادگاه رسیدگی می‌شود.

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
خانه | بازگشت |
Guest (portalguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما