منوي اصلي
منوي اصلي
پيوندهاي مهم
پيوندهاي مهم
نحوه تنظیم شکوائیه
در تنظیم شکوائیه باید نکات زیر رعایت شود:

الف- عنوان و خطاب شکوائیه تنظیمی باید به «ریاست دادسرای نظامی ... یا دادستان نظامی ... » استان محل وقوع جرم باشد.
 
ب- نام و نام خانوادگی، نام پدر، نشانی دقیق محل سکونت یا محل کار و در صورت امکان شماره تلفن شاکی.

ج- موضوع شکایت (عنوان جرمی که اتفاق افتاده) با ذکر تاریخ و محل وقوع جرم و شرح واقعه.

د- مشخصات و نشانی کامل متهم یا مظنون و چنانچه متهم نشانی مشخصی نداشته باشد، متواری یا مجهول‌المکان بودن متهم یا متهمان قید شود.

ه- چنانچه در زمان وقوع جرم، شاهد یا مطلع یا دلایل دیگری وجود داشته باشد، اسامی، مشخصات و نشانی شهود و مطلعان و سایر دلایل ذکر گردد.

و- ضرر و زیان ناشی از جرم حتی‌الامکان، تعیین و میزان خسارت قید شود.

ز- پس از تکمیل شکوائیه، آن را با قید تاریخ، امضا کرده و جهت صدور دستور رسیدگی، به دفتر «معاون ارجاع دادسرا» ارائه شود.
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
خانه | بازگشت |
Guest (portalguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما