منوي اصلي
منوي اصلي
پيوندهاي مهم
پيوندهاي مهم
تخفیف در مجازات
  • در کلیه محکومیت‌هایی که مجازات آن تا سه سال حبس است در صورتی که دادستان به حکم صادره اعتراضی نداشته باشد، محکوم می‌تواند ضمن اسقاط حق اعتراض یا بازپس‌گیری اعتراض، تقاضای تخفیف در مجازات خود را بنماید.
  • در این صورت دادگاه می‌تواند تا یک چهارم از مجازات مندرج در حکم را تخفیف دهد.
  • حکم صادره باید غیرقطعی و قابل اعتراض باشد.
  • حداکثر مجازات قانونی (نه مجازات مورد حکم) سه سال حبس می‌باشد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
خانه | بازگشت |
Guest (portalguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما