منوي اصلي
منوي اصلي
پيوندهاي مهم
پيوندهاي مهم
نحوه اعطای مرخصی به زندانیان
شرایط اعطای مرخصی:
 • محکومان به حبس تا 15 سال پس از گذراندن حداقل یک ششم از مدت حبس.
 • محکومان به بیش از 15 سال و حبس ابد پس از گذراندن حداقل سه سال حبس.
 • محکومانی که به لحاظ عدم پرداخت جزای نقدی یا عدم تأدیه محکومیت مالی در زندان به سر می‌برند، در صورت تحمل حداقل یک ماه حبس.
 • کسب حداقل 200 امتیاز در زندان برای هر نوبت مرخصی با توجه به معیارهای مندرج در آیین نامه سازمان زندان‌ها. 
کلیه محکومان (به غیر از افراد مستثنا از اعطای مرخصی) در صورت ازدواج یا فوت یکی از بستگان درجه یک آنان (پدر، مادر، فرزند، همسر، برادر، خواهر) بدون لحاظ شرایط مذکور از یک نوبت مرخصی بهره‌مند می‌گردند.

میزان مرخصی:
 • به محکومان حبس جرایم غیر عمدی و افرادی که به دلیل ناتوانی در پرداخت جزای نقدی، دیه و یا محکومیت‌های مالی غیر کیفری به ازای هر دو ماه، سه تا پنج روز مرخصی تشویقی در صورت کسب امتیازات لازم.
 • به محکومان سایر جرایم که امتیازات لازم را کسب کنند در صورت فقدان سابقه محکومیت در جرایم عمدی، به ازای هر سه ماه سه تا پنج روز مرخصی تشویقی.
 • در صورت وجود سابقه محکومیت در جرایم عمدی، به ازای هر چهار ماه، سه تا پنج روز مرخصی تشویقی.
 • اعطای مرخصی به محکومان، موکول به تصویب شورای طبقه‌بندی زندان و اخذ تأمین مناسب توسط مقام قضایی مربوط می‌باشد.
 • چنانچه فاصله محل سکونت زندانی تا محل تحمل کیفر (زندان) بیش از 100 کیلومتر باشد به تناسب فاصله راه، بین یک تا 4 روز به مدت مرخصی برای ایاب و ذهاب افزوده می‌شود.

محکومان مستثنا از اعطای مرخصی:
محکومان زیر از شمول اعطای مرخصی مستثنا می‌باشند:
 • محکومان جرایم سرقت مسلحانه، کیف زنی، جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور، آدم‌ربایی، جرایم باندی و سازمان یافته، تجاوز به عنف، دایر کردن مراکز فساد و فحشا، اسیدپاشی، اخلال در نظام اقتصادی، ورود، تولید، توزیع و فروش مشروبات الکلی، قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخدر و روان‌گردان‌ها.
 • محکومان دارای سه فقره سابقه محکومیت به ارتکاب همان جرم.
 • محکومانی که به شرارت مشهورند.
 • محکومان به قصاص و اعدام.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
خانه | بازگشت |
Guest (portalguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما