منوي اصلي
منوي اصلي
پيوندهاي مهم
پيوندهاي مهم
نحوه اعتراض به آرای دادگاه‌ها
  • بعضی از آرای دادگاه‌ها قابل اعتراض و تجدیدنظر و برخی قطعی هستند که از سوی دادگاه در پایان حکم مشخص می‌شود.
  •  اشخاص زیر می‌توانند به رأی دادگاه اعتراض نمایند:
الف- محکوم یا وکیل وی.
ب- شاکی خصوصی یا وکیل وی، از جهت برائت متهم یا از حیث ضرر و زیان.
ج- دادستان، از جهت برائت متهم یا عدم انطباق حکم با موازین قانونی.
  •  مهلت درخواست تجدید نظر برای اشخاص ساکن ایران 20 روز و برای افراد خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی می‌باشد.
  • در آرای قابل تجدیدنظر، متقاضی باید دادخواست یا درخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادر کننده رأی یا دفتر بازداشتگاهی که در آنجا توقیف است، تحویل دهد.
  • متقاضی باید تمام علل و جهات تقاضای خود را در دادخواست یا درخواست ذکر نماید و مبلغ مقرر بابت هزینه دادرسی را بپردازد.
  • مرجع تجدیدنظر آرای دادگاه های نظامی دو؛ دادگاه نظامی یک و مرجع تجدیدنظر آرای دادگاه های نظامی یک؛ دیوان عالی کشور می‌باشد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
خانه | بازگشت |
Guest (portalguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما